ชื่องานTHE FOODISM SHOW
ALL ABOUT DIET AND HEALTHY EATING
วัน-เวลา7-10 ธันวาคม 2566 10.00 – 20.00 น.
สถานที่จัดงานฮอลล์ 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ผู้จัดงานบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
จำนวนผู้แสดงงาน150 บริษัท
จำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 คน