กิจกรรมเจรจาธุรกิจ
13 – 14 กันยายน 2024 เวลา 10.00 – 17.00 น.

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจในฐานะผู้ซื้อจากประเทศไทย (Thai Buyer):

  1. สำหรับท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) จะได้รับค่าเดินทางสูงสุด 1,800 บาท
  2. ที่พัก 1-2 คืนสำหรับท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่โรงแรม ibis Bangkok IMPACT โดยรายละเอียดดังนี้
  • สำหรับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบ 5 Meeting ขึ้นไป ท่านจะได้ที่พัก 1 คืนที่โรงแรม ibis Bangkok IMPACT (สามารถเข้าพักได้ในวันที่ 12-13 กันยายน 2567 เท่านั้น)
  • สำหรับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบ 10 Meeting ขึ้นไป ท่านจะได้ที่พัก 2 คืนที่โรงแรม ibis Bangkok IMPACT (สามารถเข้าพักได้ในวันที่ 12-13 กันยายน 2567 เท่านั้น)
  1. สำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบ 5 Meeting จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
  • บัตร Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
  • รับสิทธิบัตรจอดรถฟรีภายในพื้นที่ของ IMPACT เมืองทองธานี
  1. บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มภายใน Buyer Lounge
  2. สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้แสดงสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม

"*" indicates required fields

Please complete the information below and complete the short questionnaires.
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (including country code) * ตัวอย่างเช่น 95911234567
เว็บไซต์บริษัท หรือ เฟสบุ๊ค

Your business sectors? / โปรดระบุประเภทธุรกิจของท่าน*
(Please select all that apply)
What is your Interested Product/Service Segment(s) that you would like to meet?*
(Please select all that apply)
Please select your nature of business*
(Please select 1 only )

What is your decision level?*
(Please select 1 only )
Will you have serious purchase intent in the upcoming 6 -12 months and with potential for future business?*
ท่านคาดว่าจะสั่งซื้อสินค้าเมื่อใด? (Please select 1 only )
How much do you expect to purchase during the show?*
(Please select 1 only )
กรุณาแนบนามบัตร
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
Are you able to communicate in English in order to negotiate with International exhibitors?*
ท่านสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้หรือไม่ ? ** หากท่านเลือกพบผู้ประกอบการต่างประเทศท่านจำเป็นที่จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเจรจาธุรกิจได้
**If you choose to meet with international business owners, it’s necessary to communicate in English for business negotiations.
I accept that after registering, IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. may contact me with updates, relevant promotions and information about future events. The event sponsor/partner may also contact me about their products and services.*
ฉันยอมรับว่าหลังจากลงทะเบียนแล้ว บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จะติดต่อฉันเพื่อแจ้งข้อมูลอัปเดต โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในอนาคต ผู้สนับสนุน/พันธมิตรการจัดงานฯอาจติดต่อฉันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
Click to read privacy notice.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณเมณัฎฐภา โพธิ์ทอง (อ๋อ) 
Buyer & Database Manager
Tel:+66 2 833 6337
Email: [email protected]

คุณธนัชพร ทองสุขธรรม (เต๋า)
Database Executive
Tel:+ 66 2 833 6337
Email:[email protected]