ร่วมทำแบบสอบถามสำหรับงาน The Foodism Show 2023

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงเพื่อการจัดงานครั้งต่อไป
The Foodism Show 2023 ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 ณ อาคาร 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

1 Step 1
งาน The Foodism Show 2023 มีความสำคัญต่อธุรกิจของท่านมากน้อยเพียงใด? *(0 = ไม่มีความสำคัญ – 10 = สำคัญมาก)
ท่านได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมออกบูทในงาน The Foodism Show 2023?(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )
คุณจะแนะนำงาน The Foodism Show 2023 ให้กับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมหรือไม่?(0 = ไม่แนะนำอย่างมาก – 10 = แนะนำอย่างมาก)
ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดงาน The Foodism Show 2023?(0-6 =ไม่พอใจ , 7-8 =เฉยๆ , 9-10 =พึงพอใจมาก)

กรุณาระบุความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงาน The Foodism Show 2023

Visitor traffic/ จำนวนผู้เข้าชมงาน(0-6 =ไม่พอใจ , 7-8 =เฉยๆ , 9-10 =พึงพอใจมาก)
Visitor quality / คุณภาพของผู้เข้าชมงาน(0-6 =ไม่พอใจ , 7-8 =เฉยๆ , 9-10 =พึงพอใจมาก)
Pre-show service of organizer / บริการจากผู้จัดงาน (ช่วงก่อนหน้างาน)(0-6 =ไม่พอใจ , 7-8 =เฉยๆ , 9-10 =พึงพอใจมาก)
Onsite service of organizer / บริการจากผู้จัดงาน (ช่วงวันงาน)(0-6 =ไม่พอใจ , 7-8 =เฉยๆ , 9-10 =พึงพอใจมาก)
Marketing and promotion of the show/การตลาดและโปรโมชั่นของงาน(0-6 =ไม่พอใจ , 7-8 =เฉยๆ , 9-10 =พึงพอใจมาก)
ท่านมีแนวโน้มจะร่วมแสดงสินค้ากับงาน The Foodism Show 2023 ในปีหน้าหรือไม่?(Informed about the event from which media? [Choose more than one option])
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right