ร่วมทำแบบสอบถามสำหรับงาน The Foodism Show 2023

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความคิดเห็นของท่านต่อการเดินชมงานไปพัฒนาการจัดงาน
The Foodism Show 2023 ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 66 ณ อาคาร 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

[fc id=’12’ align=’center’][/fc]