ร่วมทำแบบสอบถามสำหรับงาน The Foodism Show 2023

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความคิดเห็นของท่านต่อการเดินชมงานไปพัฒนาการจัดงาน
The Foodism Show 2023 ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 66 ณ อาคาร 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

1 Step 1
เพศGender
อายุAge
ท่านรับทราบข่าวการจัดงานจากสื่อใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)(Informed about the event from which media? [Choose more than one option])
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right