Ketogenic Diet

รู้หรือไม่ การรับประทาน Ketogenic Diet หรือคีโตมีถึง 4 แบบ!!
มาดูกันว่าจะเริ่มต้นคีโตกันแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเอง
1. Standard Ketogenic Diet (SKD)
          – เน้นการบริโภคคาร์โบไฮเดรตให้น้อยที่สุด แล้วเพิ่มการบริโภคไขมันและโปรตีน กำหนดให้บริโภคคาร์โบไฮเดรตเพียง 5% แต่เพิ่มการบริโภคโปรตีนเป็น 20%และเพิ่มการบริโภคไขมันเป็น 75% ของปริมาณอาหารทั้งหมด
2. High-Protein Ketogenic Diet
          – รูปแบบที่คล้าย SKD แต่เพิ่มการบริโภคโปรตีนให้มากขึ้นและลดไขมันลง กำหนดให้บริโภคคาร์โบไฮเดรต 5% เพิ่มการบริโภคโปรตีนเป็น 35% และลดการบริโภคไขมันเหลือ 60% ของปริมาณอาหารทั้งหมด
3. Cyclical Ketogenic Diet (CKD)
          – เป็นรูปแบบที่เว้นให้กินอาหารตามปกติ เป็นช่วงๆ
กินตามหลัก Keto Diet ติดกัน 5 วัน สลับกับกินอาหารแบบปกติ 2 วัน
4. Targeted Ketogenic Diet (TKD)
          – เป็นรูปแบบที่ให้บริโภคคาร์โบไฮเดรตในช่วงที่ออกกำลังกาย
          ทั้งนี้ CKD และ TKD เป็นรูปแบบที่มักถูกนำไปใช้กับนักกีฬาแลนักเพาะกาย

รูปแบบมาตรฐาน SKD หรือ Standard Ketogenic Diet เป็นหลัก เพราะเป็นวิธีการบริโภคที่เหมาะกับคนทั่วไป อีกทั้งมีงานวิจัยศึกษาถึงประโยชน์ของการกินในรูปแบบนี้ค่อนข้างมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก Pobpad และงานวิจัยอื่นๆที่ศึกษาถึงประโยชน์ของการกินในรูปแบบนี้ค่ะ
พบกับงานรวมพลครั้งใหม่ของสายไดเอ็ตและคนรักสุขภาพ
The Foodism Show – All About Diet & Healthy Eating อิมแพ็ค เมืองทองธานี